Spelregels

 • Deelname aan dit toernooi kost € 15,- (uitsluitend Contant ) en dient vooraf te worden betaald.
 • Elk team bestaat uit 4 personen. De minimale leeftijd van de spelers is 16 jaar.
 • Veldgrootte 7 x 8 meter.
 • Nethoogte ongeveer 2.25 meter.
 • Elk team speelt 12 minuten en dient voor de wedstrijd tijdig aanwezig te zijn.
 • Elk team zorgt voor een scheidsrechter en teller die volgens het schema fluit.
 • De scheidsrechter brengt na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier naar de EVO keet.
 • Tussen de wedstrijden heeft men 1 minuut om te wisselen van scheidsrechter en team.
 • Is een team niet op tijd of komt niet opdagen, dan heeft het andere team gewonnen. De organisatie is hierin altijd leidend.
 • De verdeling in het veld is naar eigen keuze, er mag door iedereen verdedigd en aangevallen worden en het wisselen van spelers door “indraaien” is toegestaan.

Reglement / Spelregels

 • Er wordt gespeeld volgens het rally-point-systeem, elke bal op de grond is een punt
 • Het team dat de rally wint, krijgt een punt.
 • Als het ontvangende team de rally wint, krijgt het niet alleen
  een punt erbij, maar ook het recht om op te slaan.
 • Als de opslag terug gewonnen wordt, draait het hele team kloksgewijs een plaats door.
 • Er wordt geserveerd vanaf de achterlijn. Dit mag alleen onderarms/ onderhands.
 • Als bij de serve de bal het net raakt, moet er gewoon door
  worden gespeeld, mits de bal er niet overheen gaat.
 • Een serve mag niet worden afgeblokt.
 • De bal mag tijdens een rally geen obstakels raken, ook de
  scheidsrechter is een obstakel.
 • De bal mag per team drie maal worden aangeraakt.
 • Spelers mogen niet over het net heen komen, het zogenaamde “stelen van de bal”.
 • De bal mag niet door een persoon twee keer achter elkaar worden geraakt, behalve als de eerste keer geblokt is.
 • Een blok telt niet als gespeelde bal, dus na een blok mag de bal nog driemaal worden aangeraakt.
 • Het net mag zowel door bal als door speler worden aangeraakt, zolang dit niet te hinderlijk is voor het spel.
 • Er mag niet worden ge-smashed.
 • Bij het signaal is het tevens einde wedstrijd. De rally wordt dus niet afgemaakt om een snelle wissel te realiseren.
 • De teams zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de uitslag in de geluidswagen.
 • De in de poule behaalde plaats is bepalend voor de indeling van de tweede speeldag.
 • In die gevallen, waarin het toernooireglement niet voorziet, is de door de organisatie genomen beslissing bindend.
 • Tip voor de scheidsrechters: fluit altijd consequent.
 • Het eerstgenoemde team moet zich opstellen aan de West-zijde van het veld en de tweede aan de Oost-zijde.
 • Het eerstgenoemde team begint ook met de service.
 • Spelen is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld bij eventuele blessures, ongevallen en/of bij diefstal. Zorg er dus voor, dat u waardevolle spullen niet alleen of onbeheerd achterlaat. Voor eerste hulp bij ongevallen is er EHBO op het evenement aanwezig. Er is de mogelijkheid om preventief enkels en andere ledematen te voorzien van tape, maar hiervoor is eigelijk de EHBO niet bedoeld, dus als er tijd voor is zal het geen probleem zijn en er word ook een vergoeding gevraagd voor de gebruikte materialen.
 • De organisatie wijst u erop dat deelname aan het evenement en verblijf op het terrein geheel op eigen risico geschied.
 • Tijdens het weekend mag er op het evenemententerrein geen glas of blik aanwezig zijn. Er zal tijdens het weekend door de organisatie op worden toegezien dat er geen blik of glas aanwezig is. Het is de organisatie toegestaan om maatregelen te nemen bij overtreding